Zapamiętaj kolejność!

Ćwiczymy pamięć. Na planszy podświetlają się kolejno rysunki. Najpierw tylko jeden, potem dwa, trzy i tak dalej. Trzeba zapamiętać kolejność jak największej ilości podświetlanych rysunków. Robaczek pojawiający się w prawym rogu pokaże Wam, jaki medal zdobyliście w grze.