Uogólnienia

W poszczególnych hasłach krzyżówki podanych jest kilka wyrazów, dla których trzeba znaleźć słowo określające je wszystkie.